ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

Chào mừng Quý khách đến với SAYMEE - Nhà mạng tiên phong dành cho giới trẻ thoả sức thể hiện đam mê.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện“) trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào trên đây (sau đây gọi là “Sản Phẩm“).

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng trong các trường hợp:

Khi khách hàng mua Sản Phẩm bán trên Ứng Dụng/ Website, có thể có hoặc không đi kèm với nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với “Chính sách giao hàng” đăng tải trên Ứng Dụng/ Website

2. Trường hợp Khách Hàng có nhu cầu giao kết Hợp đồng Cung cấp và Sử dụng Dịch vụ Viễn thông Khách hàng có trách nhiệm xuất trình giấy tờ sau:

- Bản chính hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc mã số định danh cá nhân còn thời hạn sử dụng.

II. XÁC LẬP VÀ HỦY ĐƠN ĐẶT HÀNG

1. Xác Lập Đơn Đặt Hàng

a) Bước 1: Khách Hàng xem kỹ các thông tin và lựa chọn Sản Phẩm là Số thuê bao và Gói cước để đưa vào giỏ hàng và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp. Khi Khách Hàng xác nhận đặt hàng trên Saymee sẽ hình thành một đơn đặt hàng (“Đơn Đặt Hàng”).
(b) Bước 2: Khách Hàng thực hiện thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại “Chính sách thanh toán và hoàn tiền” đăng tải trên Ứng dụng/ Website Saymee.
(c) Bước 3: Saymee sẽ gửi xác nhận/từ chối một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các phương thức sau: (i) Qua địa chỉ email/số điện thoại/ứng dụng nhắn tin mà Khách Hàng đã đăng ký; hoặc
(ii) Gọi điện trực tiếp tới số điện thoại của Khách Hàng; hoặc
(iii) Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Ứng Dụng/ Website
1.2. Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Saymee bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc không xác nhận, hủy, ngưng giao một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:
(a) Saymee không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc nguyên nhân khác.
(b) Saymee nghi ngờ có sự lợi dụng chương trình khuyến mại hoặc vi phạm chính sách khuyến mại để được hưởng ưu đãi như được quy định tại khoản 2 dưới đây);
(c) Khách hàng dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm và/hoặc Đơn Đặt Hàng) trong quá trình thực hiện giao dịch của Saymee để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường; và/hoặc
(d) Các trường hợp khác theo quyết định của Saymee tại từng thời điểm.
1.3. Sản Phẩm sẽ được giao cho Khách Hàng theo “Chính sách giao hàng” được đăng tải trên Ứng Dụng/ Website
1.4. Trạng thái của Sản Phẩm trong các lần giao hàng và/hoặc trạng thái Đơn Đặt Hàng sẽ được cập nhật và có thể theo dõi theo thông tin số điện thoại đặt hàng và/ hoặc mã đơn hàng trên Ứng Dụng/ Website.

2. Đơn Đặt Hàng có ưu đãi, khuyến mại

2.1. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng, Saymee có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại (CTKM), bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(a) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa/tối thiểu trong mỗi CTKM, Đơn Đặt Hàng áp dụng khuyến mại mà một Khách Hàng được mua.
(b) Giới hạn về hình thức thanh toán của Đơn Đặt Hàng và các chính sách khác áp dụng với Đơn Đặt Hàng đó.
(c) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM, Đơn Đặt Hàng. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM và các chính sách khuyến mại liên quan tới Sản Phẩm được đăng tải trên Saymee tại từng thời điểm.
2.2. Vì vậy, Saymee có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy một phần và/hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng; thu hồi các Sản Phẩm đã giao và/hoặc thu hồi, hủy các ưu đãi của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại và/hoặc sử dụng các ưu đãi, khuyến mại không hợp lệ mà không cần thông báo đến Khách Hàng.
2.3. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy (nếu có) sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền đăng tải trên Ứng Dụng/ Website.

3. Hủy Đơn Đặt Hàng

3.1. Hủy Đơn Đặt Hàng bởi Khách Hàng
(a) Khách Hàng có thể hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước khi Đơn Đặt Hàng được Saymee xác nhận bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
(i) Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng qua:
- Hotline: 0931.000.666 hoặc 9394
(b) Khách Hàng tại đây hiểu rằng, sau thời điểm nêu trên, Khách Hàng không thể hủy Đơn Đặt Hàng, trừ trường hợp Saymee có quyết định khác tại từng thời điểm. Khách Hàng có thể liên lạc tới hotline của Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.
(c) SaymeeShop sẽ xác nhận qua SMS; email; điện thoại hoặc cập nhật tình trạng Đơn Đặt Hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.
3.2. Hủy Đơn Đặt Hàng bởi Saymee
Saymee có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp sau đây:
(a) Khi Saymee phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu:
(i) Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm và/hoặc Đơn Đặt Hàng) trong quá trình thực hiện giao dịch của Saymee để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường.
(ii) Khi Saymee, Đơn Vị Vận Chuyển không liên hệ được với Khách Hàng theo quy định tại “Chính sách giao hàng”.
(iii) Khách Hàng có lịch sử từ chối nhận Sản Phẩm mà không có lý do chính đáng trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Saymee.

III. GIÁ SẢN PHẨM

1. Giá của Sản Phẩm được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm
2. Giá của Sản Phẩm bao gồm giá SIM số, giá gói cước và phí vận chuyển (nếu có)
- Giá SIM số gồm giá phôi SIM, phí hòa mạng và phí dịch vụ chọn số đẹp (nếu có)
- Giá Gói là giá gói cước theo loại gói cước và số chu kỳ do Khách hàng lựa chọn
- Phí vận chuyển là phí dịch vụ giao đơn hàng tới khách hàng (nếu có)

IV. GIAO NHẬN SẢN PHẨM

1. Sản Phẩm sẽ được giao đến Khách Hàng theo quy định tại “Chính sách giao hàng” đăng tải trên Ứng Dụng. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại, gọi chung là “Người Nhận Hàng”, phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu khi được yêu cầu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.
2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại “Chính sách giao hàng” được đăng tải trên Ứng Dụng/ Website
3. Quyền sở hữu và mọi trách nhiệm, rủi ro liên quan đến và phát sinh từ Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào biên bản giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại biên bản giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

V. ĐỔI, TRẢ SẢN PHẨM

Đối với các Sản Phẩm dịch vụ của Saymee, bao gồm: Chọn SIM số, nạp điện thoại, các gói cước dịch vụ... do tính đặc thù của sản phẩm khi Khách hàng đăng ký dịch vụ và thanh toán sẽ không được phép đổi trả.
Chính sách đổi trả SIM lỗi, SIM hỏng áp dụng với các đơn hàng như sau:
- Mua SIM online
- SIM chưa được kích hoạt hoặc đã kích hoạt trong vòng 7 ngày
- Khách hàng cung cấp video quay lại quá trình lắp SIM vào máy không có sóng, SIM bị lỗi, hỏng hoặc Giao dịch viên tiếp nhận kiểm tra và xác nhận SIM lỗi, hỏng.
Lưu ý: Saymee hỗ trợ chi phí vận chuyển đối với những đơn hàng SIM lỗi, hỏng

VI. THỜI HẠN KÍCH HOẠT

Khách hàng vui lòng hoàn thành kích hoạt SIM và đăng ký thông tin thuê bao trong thời gian quy định dưới đây kể từ thời điểm nhận đơn hàng thành công. Quá thời hạn trên, Saymee sẽ thu hồi số thuê bao và không hoàn lại giá trị đơn hàng Quý khách đã thanh toán.

Loại SIMThời hạn kích hoạt và đăng ký thông tin thuê bao
SIM Vật lýTrong vòng 30 ngày kể từ ngày đơn hàng được xác nhận giao thành công
eSIMTrong vòng 20 ngày kể từ ngày mã QR eSIM được gửi tới email của Khách hàng

VII. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, việc đổi/ trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với: Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Saymee theo số hotline: 9394 hoặc 0931.000.666.
2. Khi liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Saymee, Khách Hàng phải cung cấp Số điện thoại đặt hàng và/ hoặc số Đơn Đặt Hàng hiển thị trên Ứng Dụng/ Website, hoặc ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Saymee gửi cho Khách Hàng và các thông tin cần thiết khác để xác minh, giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của Saymee tại từng thời điểm. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

VIII. BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Thu thập và lưu trữ

- Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ sau khi thanh toán đơn hàng thành công để thực hiện các dịch vụ vận chuyển.
- Ngoài các thông tin thuê bao (Ảnh CMND/CCCD, Ảnh chân dung) được lưu trữ theo quy định của Bộ TT&TT. Các thông tin còn lại sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

2. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Khách hàng có thể kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu tới Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Saymee qua hotline: 9394 hoặc 0931.000.666.
- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba (03). Khi tiếp nhận những phản hồi này, Saymee sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng bảo mật lại thông tin.

IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

1. Trong mọi trường hợp, Saymee không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi phát sinh từ Saymee gây ra. Saymee sẽ hỗ trợ nhưng không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm phát sinh sau thời điểm chuyển giao rủi ro nêu tại mục này trừ những quyền lợi mà Khách Hàng được hưởng theo Chính sách đổi trả.
2. Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi của Saymee, trách nhiệm của Saymee đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm trong giao dịch bị thiệt hại trên Ứng Dụng/ Website.

X. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Các quy định, chính sách được dẫn chiếu đến trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.
2. Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Ứng Dụng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Saymee bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm cập nhật chính thức trên Ứng Dụng. Điều Khoản Và Điều Kiện cập nhật sẽ có hiệu lực từ ngày được ghi nhận tại phần đầu của Điều Khoản Và Điệu Kiện này và được áp dụngkhi được cập nhật chính thức trên Ứng Dụng. Khi Khách Hàng tiếp tục thực hiện giao dịch tại Saymee sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng đã đọc, chấp nhận với Điều Khoản Và Điều Kiện đang có hiệu lực. Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên và đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

Umee x ChatGPT
img-chat
Tổng công ty Viễn thông MobiFoneĐịa chỉ: Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.Mã số doanh nghiệp: 0100686209, đăng ký lần đầu ngày 20/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 27/7/2018, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.Tổng đài hỗ trợ: 0931.000.666 (Trong giờ hành chính) hoặc 9394 (24/7)
Kết nối với Saymee
Tải ngay app Saymee
2022 - Bản quyền thuộc về Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Tải ngay app Saymee
Saymee by MobiFone